Služby

POHŘEBNÍ SLUŽBA JARO-PLANT s.r.o. Jaroměřice nad Rok.

 • odvoz  zemřelého (z nemocnice, z domu, sociálního zařízení kdekoliv v ČR)
 • výjezd k nehodě
 • převoz na zdravotní (soudní) pitvu
 • zajištění smutečního obřadu dle Vašeho přání
  v obřadní síni, kostele či kapli a na hřbitově
  zajištění dechové hudby
  smutečního řečníka a kněze
  pomoc se sestavením krátkého životopisu
  oblečení a upravení těla zemřelého
 • vystavení zemřelého před smutečním obřadem
   
 • zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání posledního rozloučení
 • možnost zapůjčení smuteční vazby
 • zhotovení smutečních oznámení (parte) na počkání
   
 • převoz na kremaci bez konání smutečního obřadu
 • zprostředkování oznámení o úmrtí v denním tisku
   
 • zveřejnění parte na webových stránkách naší pohřební služby(možnost tisku)
 • vystavení parte ve vývěsních skříňkách pohřební služby a u hřbitova
 • zajištění vykopání hrobu či otevření hrobky
 • vyřízení matriky zajištění vystavení úmrtního listu příslušnou matrikou
 • potvrzení o vyřizování pohřbu a  účasti na pohřbu (pro zaměstnavatele)